A project at Biblioteca La Lechuza, Chajari, Argentina